I indskolingen møder dit barn skolen for første gang, og det vil opleve en overgang fra de mere frivillige aktiviteter i børnehaven til mere voksenstyrede arbejdsformer i skolen.  

Der er stor forskel på det enkelte barns udvikling, når det starter i skole. Vi arbejder derfor i indskolingen med at tilpasse undervisning og fritid med respekt for det enkelte barn - men altid med udgangspunkt i et forpligtende og velfungerende fællesskab.   

I indskolingen lægges grundstenen 

I indskolingen lægges grundstenene til gode arbejdsvaner og faglige færdigheder. I dansk sikrer vi dette med børneskrivning og læseudviklingsskemaer. Dit barns faglige udvikling følges af klassens lærere i samarbejde med skolernes pædagogisk leder og læsevejleder. I matematik sikrer vi ligeledes dit barns faglige fremskridt gennem et samarbejde mellem klassens lærer, pædagogisk leder og matematikvejleder. For at sikre kontinuitet og progression i matematikundervisningen arbejder vi med det samme matematiksystem på begge skoler fra 0.- 5. klasse.  

Læs også om, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel >> 

Klassepædagogen 

Alle klasser i indskolingen har tilknyttet en klassepædagog. Klassepædagogen indgår i klasse- eller årgangsteamet og i en stor del af den daglige undervisning. På den måde sikrer vi et gennemgående blik på den enkelte elev igennem hele skoledagen - både i undervisningen og i fritiden.  

I fritiden har dit barn mulighed for at være sammen med kammerater på tværs af klasser og årgange. Læs mere om skolefritidsordningen (SFO) her >>

Fagdage og emneuger 

I indskolingen arbejder vi med fagdage og emneuger. På fagdage arbejder vi med ét fag på hele dagen. Det giver gode muligheder for at fordybe sig i et fagligt emne og at arbejde med det på en anderledes og eksperimenterende måde. Fagdagene giver desuden optimale muligheder for at åbne skolen mod de nære omgivelser og omlægge undervisningen hertil.  

Emneugerne er uger, hvor enten afdelingen eller hele skolen arbejder med et fælles emne - og ofte på blandede hold på tværs af årgangene. Det giver mulighed for både at fokusere på et fagligt indhold i en hel uge samt at arbejde med skolens store fællesskab og trivsel for både store og små.  

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.  

Læs også om, hvordan du som forælder kan understøtte klassens sociale trivsel i klasseforældrerådet >>