Alle vores elever skal opleve at være en del af et faglig, socialt og fysisk fællesskab. I en klasse, en årgang eller på tværs af vores skoler.  

Faglig og social udvikling går hånd i hånd

Igennem et skoleforløb skal faglig og social udvikling gå hånd i hånd, hvilket vi løbende evaluerer. Det foregår i den daglige dialog mellem skolens personale og eleverne, mellem skole og hjem - men også gennem et arbejde med: 

 • Overleveringsmøder mellem børnehave og skole ved skolestart 
 • Sprogscreening på 0. årgang 
 • Børnesamtaler 
 • Læseudviklingsskemaer fra 0. – 3. årgang
 • Nationale og kommunale trivselsmålinger igennem hele skoleforløbet 
 • Skole/hjem samtaler 
 • Nationale og lokale faglige tests igennem hele skoleforløbet 
 • Klassekonferencer for skolens personale 
 • Standpunktskarakterer og årsprøver fra 8. klasse 
 • Klassetrivsel.dk 
 • Specialcentermøde med lokale og kommunale vejledere