SFO-leder på Elev Skole: Kristine Ravn Fogemann
SFO-leder på Hårup Skole: Hanne Jeppesen 

SFO-forældrerådets opgaver 

Som forælder i SFO-forældrerådet repræsenterer du alle afdelingens forældre. Forældrerådet er bindeled mellem forældrene og skolen - og en vigtig/god sparringspartner for SFO-lederen. 

 SFO-forældrerådets hovedopgave er at formidle forældresynspunkter og medvirke til et samarbejde med SFO’ens leder og personale. Derudover er forældrerådet samarbejdspartner for skolebestyrelsen. 

 Som medlem af SFO-forældrerådet får du bl.a. indflydelse på: 

  • Mål og principper for SFO’ens virksomhed 
  • Evaluering af SFO’ens virksomhed 
  • Ansættelse af personale 
  • Forældresamarbejdet 

Valg til SFO-forældrerådet 

Hvert år inden den 1. oktober afholdes der valg af forældrerepræsentanter til SFO-forældrerådene. Forældrerådet består af 1-5 forældrerepræsentanter samt en medarbejderrepræsentant. 

Oprettelsen af et forældreråd forudsætter, at minimum to forældre ønsker at blive valgt til rådet. 

 Ønsker du at engagere dig i dit barns SFO, så stil op til valg og få medindflydelse. 

Møder 

Der holdes forældrerådsmøder så ofte, som forældrerådsformanden eller SFO-lederen finder det nødvendigt. Der skal dog være mindst to møder om året. Derudover vil skolebestyrelsen afholde mindst to møder om året med SFO-forældrerådet.