Som medlem af klasseforældrerådet kan du være med til at skabe et godt miljø i klassen og hermed i dit barns skoleliv. 

Klasseforældrerådets opgaver 

Klasseforældrerådet skal understøtte klassen og det gode samarbejde mellem alle i forældregruppen, lærerne og eleverne i klassen. Som forælder i klasseforældrerådet repræsenterer du alle klassens forældre, og du skal derfor være indstillet på at arbejde for fællesskabet.  

Klasseforældrerådet har en koordinerende funktion og kan uddelegere opgaver til alle klassens forældre. 

Klasseforældrerådets opgaver kan eksempelvis være at: 

  • tage kontakt til nye forældre og byde velkommen 
  • arrangere sommerudflugter, julearrangementer, fastelavnsfest eller lign. 
  • arrangere fællesspisning, temaaftner, forældrefest m.v. 

Valg til klasseforældreråd 

På det første forældremøde ved skoleårets start vælges et forældreråd af 4-6 forældre. Det kræver ingen specielle forudsætninger at sidde i klasseforældrerådet - kun at du har tid og lyst til at bruge lidt tid på det. 

Kommunikation fra klasseforældrerådet 

Klasseforældrerådet og lærerne koordinerer klasseforældrerådets rolle i forbindelse med arrangementer, møder m.v. 

Når klasseforældrerådet holder arrangementer, informeres lærerne altid, så de har mulighed for at følge op i klassen. Referater fra klasseforældrerådets møder sendes til klassens forældre og lærere, så alle får samme information. 

Dialogmøder med skolebestyrelsen 

Klasseforældrerådene mødes 1-2 gange årligt med skolebestyrelsen og ledelsen. På møderne diskuterer vi aktuelle temaer og opgaver. På den måde bliver klasseforældrerådene bindeled mellem forældre, skole og skolebestyrelse. En god dialog mellem klasseforældrerådene og skolebestyrelsen styrker samarbejdet mellem skole og hjem. 

Nedenfor kan du læse referater fra de seneste dialogmøder med skolebestyrelsen