Som selvstændige skoler har vores skoler også selvstændige budgetter, som administreres af den fælles skoleledelse og godkendes af den fælles skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af:

  • Syv forældrerepræsentanter - fire fra Hårup Skole og tre fra Elev Skole
  • To medarbejderrepræsentanter - en fra hver skole
  • To elevrepræsentanter

Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Nedenfor finder du en oversigt over skolebestyrelsens medlemmer.


David Mortensen
Funktion: Formand - forældrerepræsentant (Hårup Skole)
Adresse: Vanggårdsvej 1 H, 8530 Hjortshøj
Telefon: 86 17 63 04 Mobil: 31 15 63 04
Email: david.mortensen.privat@gmail.com

Hanne Munk Barfod
Funktion: Næstformand - forældrerepræsentant (Elev Skole)
Adresse: Stokbrovej 28, 8520 Lystrup
Mobil: 20 65 90 62
Email: hanne.barfod@outlook.dk

Jan Vinther
Funktion: Forældrerepræsentant (Elev Skole)
Adresse: Hovmuren 3 A, 8520 Lystrup
Mobil: 41 61 63 24
Email: janvinther4@gmail.com

Jacob Ravn Nielsen
Funktion: Forældrerepræsentant (Hårup Skole)
Mobil: 21 48 48 67
Email: jarn@firmenich.com

Jesper Thorndal Moll
Funktion: Forældrerepræsentant (Hårup Skole)
Adresse: Vanggårdsvej 1 L, 8530 Hjortshøj
Telefon: 26 35 93 38 Mobil: 28 31 11 60
Email: jespermoll@yahoo.com

Anders Olesen
Funktion: Forældrerepræsentant (Hårup Skole)
Adresse:
Telefon:
Email:

Christophe Henri Valdemar Duez
Funktion: Forældrerepræsentant (Elev Skole)
Adresse: Engelstoft 108, 8520 Lystrup
Mobil: 20 70 11 25
Email: christophe.duez@gmail.com

SUPPLEANTER:

Gyda Palsdottir
Funktion: Forældrerepræsentant - suppleant (Hårup Skole)

Carsten Høilund
Funktion: Forældrerepræsentant - suppleant (Elev Skole)

Louise Kyed
Funktion: Forældrerepræsentant - suppleant (Elev Skole)

Mette Hougaard Ager
Funktion: Forældrerepræsentant - suppleant (Elev Skole)

Jane Nautrup Østergaard
Funktion: Forældrerepræsentant - suppleant (Hårup Skole)

Hvad arbejder skolebestyrelsen med?

Skolebestyrelsen er uden sammenligning den vigtigste sparringspartner for skoleledelsen og personalet i udviklingen af gode, spændende og fremtidssikrede, lokale folkeskoler. Som medlem af skolebestyrelsen kan du være med til at løse mange forskelligartede opgaver som fx at:

  • udarbejde principper, der er retningsgivende for skolernes arbejde
  • godkende skolernes budgetter
  • diskutere, hvordan skolerne kan løse forskellige udfordringer
  • behandle forældretilfredshedsundersøgelser og de heraf afledte fokuspunkter

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

På Skolerne i Elev og Hårup har vi besluttet, at der skal afholdes valg til skolebestyrelsen hver andet år. Her skal der vælges en/to forældrerepræsentanter fra Elev Skole, og to medlemmer fra Hårup Skole udskiftes hvert andet år.

Interesserer du dig for arbejdet i skolebestyrelsen, og vil du være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor, så stil op til næste valg til skolebestyrelsen i september 2022.

 

Skoleåret 2020 - 2021

Skoleåret 2019 - 2020

Skoleåret 2018 - 2019

Skoleåret 2017 - 2018

Skoleåret 2016 - 2017