Vi arbejder tæt sammen med børnehaven om at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som muligt. Læs mere om samarbejdet her >>

Dit barn starter i indskolingen – afdeling A, som dækker 0. - 5. årgang. Her veksler dagen mellem undervisning og leg, som udvikler dit barns sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. I indskolingen arbejder vi også målrettet med dit barns motoriske udvikling og trivsel.

En god skolestart er et fælles ansvar

En god skolestart og en god skolegang er et fælles ansvar for elev, forældre og skole. Derfor lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem skole og hjem. Med skole-hjemsamtaler og forældremøder lægger vi op til dialog om praktiske forhold i dit barns hverdag og diskussioner om aktuelle problemstillinger.

Forventninger til forældre

Som forælder er du en aktiv medspiller i klassens samlede trivsel, og derfor stiller vi også krav til vores forældre. De kommer til udtryk i følgende forventninger.

Vi forventer engagerede forældre, der:

 • deltager aktivt i møder og arrangementer på skolen
 • taler positivt om øvrige elever og forældre foran egne børn
 • udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
 • holder sig orienteret om skolen
 • tager del i fællesskaber i klassen
 • tager ansvar for, at deres børn overholder skolens regler
 • sørger for, at børnene møder til tiden, er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
 • viser interesse for børnenes skolegang og hjælper med at lektierne er i orden
 • tager kontakt til skolens medarbejdere, hvis de har spørgsmål til skolens praksis
 • fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejdere
 • føler sig forpligtede af fælles aftaler i klassen

Det forventer vi, at dit barn kan

Alle børn er forskellige, og de lærer på forskellige måder og i forskellige tempi. Det tager vi højde for, når vi planlægger vores arbejde. Derfor tilrettelægger vi også en undervisning, der indeholder udfordringer for alle børn.

Som forælder kan du selv gøre meget for at gøre dit barn parat til skole. Læs mere om det her >>

Når dit barn starter i 0. klasse, forventer vi bl.a., at det kan:

 • holde på en blyant
 • skrive sit eget navn
 • klippe efter en streg
 • lytte og være opmærksom
 • modtage en kollektiv besked
 • tale forståeligt
 • vente på sin tur
 • overholde regler i spil og leg