Elev Skole

Skolen i Elev er en af de mindste skoler i Aarhus Kommune. Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 5. klassetrin. Efter 5. klasse fortsætter mange af eleverne på Hårup Skole.

Skolens størrelse betyder, at alle - både børn og voksne - kender hinanden godt. Det giver dit barn en stor tryghed i hverdagen.

I trivselsmålinger placerer Elev Skole sig blandt de bedste både i Danmark og Aarhus inden for både faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen og ro og orden. Det er vi rigtig stolte af. Samtidig glæder vi os over en meget høj forældretilfredshed.

Den nuværende skole ligger midt i Elev by, men om få år rykker skolen ind i helt nye bygninger i nabobyen Nye, hvor der opføres en ny skole.

Hårup Skole

Hårup Skole tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse og er opdelt i afdelinger. Det skaber trygge rammer for alle. Starter dit barn i børnehaveklassen, kommer det til at gå i afdeling A, som er indskolingen. I afdelingerne arbejder lærere og pædagoger sammen i selvstyrende teams. Lærerne har som udgangspunkt alle deres timer samlet i én afdeling. Det betyder, at dit barn møder de samme lærere hele tiden, og det giver tryghed.

Hårup Skole ligger i landsbyen Hårup i den nordlige del af Aarhus Kommune. Området er præget af små landsbyer og landbrug. Skolen er i høj grad lokalsamfundets skole. Langt de fleste børn fra området går på skolen fra 0. til 9. klasse, og mange benytter også skolens faciliteter uden for skoletiden. Inden for en radius af ganske få meter findes skolens SFO, ungdomsklub, ungdomsskole og den ene af områdets børnehaver.

Vi kan også tilbyde særdeles gode idrætsfaciliteter. Herunder en stor sportsplads og en sportshal, hvor en velfungerende idrætsforening tilbyder børn og voksne et varieret udbud af sports- og idrætsgrene.

Fokus på høj faglighed, trivsel og ture ud af huset

På Skolerne i Elev og Hårup er vi meget optagede af dit barns sociale udvikling og trivsel. Derfor arbejder vi også gerne med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge uden for skolens rammer. I udeskoler, lejrskoler, kolonier og studieture, hvor undervisning uden for skolen integreres i den almindelige undervisning i klassen. Det styrker dit barns forståelse af fagene. Og samtidig kommer dit barn til at indgå i sunde fællesskaber, som har stor indflydelse på, hvordan dit barn lærer og udvikler sig. Læs mere om vores ture ud af huset her >>

Værdigrundlag for Skolerne i Elev og Hårup

Værdigrundlaget for Skolerne i Elev og Hårup bygger på skolernes fælles vision:

Skolerne i Elev og Hårup er vores lokale folkeskole, hvor vi med udgangspunkt i fællesskabet og den enkelte elevs muligheder og potentialer, styrker og udvikler krop, hjerne og hjerte. Her udvikler vi livsduelige mennesker til den verden, som vi nu og i fremtiden er en aktiv del af.

Vores mål for “Det gode børn- og unge liv” tager udgangspunkt i de fælles rammer for:

 • Forældresamarbejde
  Skolen og forældrene arbejder målrettet på at skabe et trygt og godt samarbejde, som foregår i åben dialog. Vi værdsætter og forventer forældrenes engagement og deltagelse i livet omkring klassen for at skabe et velfungerende fællesskab omkring klassens liv. Vi vægter et højt, gensidigt kommunikations- og informationsniveau mellem skole og hjem, og vi ønsker at bruge de mest egnede kommunikationsværktøjer til den pågældende situation. 

 • Læring og udvikling
  Læring og udvikling er kernebegreber i skolen. I balance mellem tryghed og udfordringer skaber vi et læringsmiljø, som styrker barnets alsidige kompetenceudvikling. Vi vil være på forkant med inddragelse af nye tankegange omkring læring og læringsmiljøer. Vi værdsætter kompetenceudvikling, hvor der er plads til fordybelse, engagement og fællesskab.

 • Sundhed og trivsel
  Vi skaber sundhed og trivsel for vores børn gennem fælles oplevelser med projekt-, drama-, musik- og idrætsaktiviteter. Leg og bevægelse er en integreret del af undervisningen gennem hele skoleforløbet for at understøtte en sund livsstil samt stærke fællesskaber og samarbejdsrelationer. Trivsel er et vigtigt fundament for skolens virke, og derfor er alle ansvarlige for at fremme trivsel og antimobning.

 • Rummelighed
  Vi vil udvikle en forståelse af ligeværdighed og respekt blandt børnene. Børnene behandles forskelligt for at skabe ligeværdighed. Forskellighed i alder, køn, etnicitet og handicaps ses som en styrke i forståelsen af rummelighed og et vigtigt element for at kunne begå sig i en global verden.

 • Lokalsamfund
  Skolen skal opleves som et naturligt samlingspunkt i lokalområdet, og vi arbejder på at skabe tætte samarbejdsrelationer mellem institutioner, foreningslivet og skolen.