Elev Skole er blandt de bedste

Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns faglige udbytte af undervisningen på Elev Skole er steget fra 81,9% til 85%. Det er en meget flot stigning. Til sammenligning ligger kommunegennemsnittet på 74,6% i seneste måling.

Vi glæder os også over, at hele 100% af forældre til børn i 0. klasse oplever, at deres barn altid eller for det meste er glad for at gå i skole. Det er en stigning på 4% i forhold til sidste undersøgelse og 5% højere end kommunegennemsnittet.

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse blev forældre bl.a. spurgt om deres oplevelser af forskellige dimensioner af samarbejdet med skolen. Og også her er tilfredsheden samlet set er steget. Fra 82,9% til 84,1%. Det tilsvarende tal for kommunegennemsnittet ligger på 72,8%.

Hårup Skole klarer sig flot

På Hårup Skole er der sket et markant fald i antallet af elever i både indskolingen og udskolingen, der tit finder timerne kedelige. I skoleåret 2015/2016 lå tallet i indskolingen på 19%, mens der i 2016/2017 kun var 6%, der fandt undervisningen kedelig. Det er et meget flot resultat. Til sammenligning ligger kommunegennemsnittet for indskolingen på 12,4%. Samme flotte resultat ses i udskolingen. Her er antallet af elever, der finder undervisningen kedelig faldet fra 48,1% til 33%.

Dykker man lidt længere ned i kvalitetsrapportens tal, kan vi også med glæde konstatere, at eleverne på Hårup Skole - især i indskolingen – trives både fagligt og i særlig grad socialt.

Forældretilfredsheden på Hårup Skole er samlet set steget. Fra 71,7% til 72,6%, og det er vi også rigtig glade for.

Kvalitetsrapport 2017

Nøgletal for skolerne

Se de nøgletal, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed for:

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i Elev skoles sundhedsrapport (pdf).

Læs mere i Hårup skoles sundhedsrapport (pdf).