På mellemtrinnet har vi fortsat fokus på de indlærte færdigheder fra indskolingen. Men nu flytter vi i højere grad fokus mod dit barns evne til at tilegne sig ny viden. Problemstillingerne bliver mere abstrakte og eleverne skal i højere grad selv stille relevante spørgsmål til det, de skal lære. Der er ekstra fokus på de kreative fag, og tysk som det andet fremmedsprog introduceres her.  

IT i undervisningen 

Dit barns faglige udvikling følges af både klassernes primære lærere, den pædagogiske leder og skolens matematik- og læsevejledere. Læs mere om, hvordan vi følger dit barns faglige udvikling her >>  

På mellemtrinnet begynder IT at spille en større rolle, og fra 6. klasse forventes det, at dit barn medbringer sin egen computer i skolen. Eleverne skal fortsat have bøger med til og fra skole. Men computeren vil i højere grad blive anvendt til skolearbejdet, og vi vil inddrage flere elektroniske platforme i undervisningen. Hvis vores elever ikke har mulighed for selv at medbringe en computer i skole, stiller skolen en til rådighed for dem. 

Læs også om, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel på mellemtrinnet >>  

Samarbejde mellem Hårup og Elev 

På mellemtrinnet sætter vi for alvor fokus på samarbejdet mellem Skolerne i Elev og Hårup. Det sker gennem planlagte forløb, der både styrker det faglige og sociale sammenhold mellem eleverne.  

  • På 4. årgang har vi en fælles lejrtur, hvor vi både før, under og efter lejrskolen samarbejder om det faglige og sociale indhold.  
     
  • På 5. årgang er der fælles teaterforestilling. Her er det de kreative fag - og de sociale relationer mellem eleverne fra de to skoler, der er i centrum.
  • På 6. årgang samles eleverne fra Hårup og Elev Skole på Hårup Skole i nye, fælles 6. klasser. Dannelsen af de nye 6. klasser sker med afsæt i ønsket om at lave godt fungerende faglige og sociale klasser, der er forankrede i et tæt årgangssamarbejde. På årgangen arbejder vi med fælles, faglige årsplaner, og vi danner fortløbende hold på tværs af klasserne. Desuden er der på 6. årgang endnu en lejrtur, hvor årgangens fællesskab styrkes både fagligt og socialt.  

Læs mere om vores lejrskoler og ture ud af huset her >>  

Fag-dage og emneuger 

Fag-dage er dage, hvor det traditionelle skoleskema er sat ud af spil, og hvor vi arbejder med ét fag hele dagen. Det giver rigtig gode muligheder for at fordybe sig i et fagligt emne og at arbejde med emnet på en anderledes og mere eksperimenterende måde. Fag-dagene giver desuden optimale muligheder for at åbne skolen mod det omkringliggende samfund og omlægge undervisningen hertil.  

Emneugerne er uger, hvor enten afdelingen eller hele skolen arbejder med et fælles emne. Ofte på blandede hold på tværs af årgangene. Det giver mulighed for - både at fokusere på et fagligt indhold i en hel uge - og at arbejde med skolens store fællesskab med trivsel for både store og små.  

Fra SFO til fritidsklub 

På mellemtrinnet udvides rammerne for dit barns sociale relationer. Det sker, når det går fra SFO til fritidsklub - fra et pasningstilbud til et fritidstilbud. I fritidsklubben skal barnet i højere grad selv skal skabe mening og træffe valg.

Læs mere om klub og andre fritidstilbud her >>  

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet 

I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.